پرش لینک ها

معرفی ابزارهای یادآوری

کیف پول مجازی 🤑

سهام ممتاز ممکن است با داشتن کیفیت اوراق قرضه با بازده ثابت و حق رای سهام عادی ترکیبی شود.

ابزارهای خود را به صورت رایگان دریافت کنید.
برای مدت زمان محدود.

تمام پرداخت های خود را خودکار کنید.

سهام ممتاز ممکن است با داشتن کیفیت اوراق قرضه با بازده ثابت و حق رای سهام عادی ترکیبی شود.

چند پلت فرم

تنظیم فاصله پاسخگو، تغییر اندازه فونت، مخفی کردن بخش ها در دستگاه های خاص.

پرداخت های تایید شده

تنظیم فاصله پاسخگو، تغییر اندازه فونت، مخفی کردن بخش ها در دستگاه های خاص.

شناسایی امن

تنظیم فاصله پاسخگو، تغییر اندازه فونت، مخفی کردن بخش ها در دستگاه های خاص.

گزارش های روزانه

تنظیم فاصله پاسخگو، تغییر اندازه فونت، مخفی کردن بخش ها در دستگاه های خاص.

داده های ابری امن

تنظیم فاصله پاسخگو، تغییر اندازه فونت، مخفی کردن بخش ها در دستگاه های خاص.

گزارش های روزانه

تنظیم فاصله پاسخگو، تغییر اندازه فونت، مخفی کردن بخش ها در دستگاه های خاص.

🏦 پیش از بازار. سهام ممتاز ممکن است با داشتن کیفیت اوراق قرضه با بازده ثابت و حق رای سهام عادی ترکیبی شود.

💶 بورس اوراق بهادار. به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد سرمایه‌گذاری اولیه به اضافه سود سرمایه ناشی از افزایش‌های بعدی قیمت سهام را جبران کنند.

💬 امنیت نسل بعدی.وقتی چهره ای را می بیند، چهره ای را می شناسد و به طور هوشمندانه آن را دوباره روشن می کند تا خطوط طبیعی تری را ثبت کند.

- 890 میلیون تراکنش تکمیل شده است

سهام فناوری قبل از بازار را بخرید.

سهام ممتاز ممکن است با داشتن کیفیت اوراق قرضه با بازده ثابت و حق رای سهام عادی ترکیبی شود.

- 890 میلیون تراکنش تکمیل شده است

اپل کارت خود را وصل کنید.

سهام ممتاز ممکن است با داشتن کیفیت اوراق قرضه با بازده ثابت و حق رای سهام عادی ترکیبی شود.

قیمت گذاری ساده

سهام ممتاز ممکن است با داشتن کیفیت اوراق قرضه با بازده ثابت و حق رای سهام عادی ترکیبی شود.

طرح پایه

6000 تومان/ساله

سهام ممتاز ممکن است با داشتن کیفیت اوراق قرضه با بازده ثابت ترکیبی شود.

 • به روز رسانی سهام زنده
 • - دسترسی به بازارهای قبل و بعد
 • - اتصال داده ایمن
20% صرفه جویی

طرح محبوب

12000 تومان/سال

سهام ممتاز ممکن است با داشتن کیفیت اوراق قرضه با بازده ثابت ترکیبی شود.

 • به روز رسانی سهام زنده
 • دسترسی به بازارهای قبل و بعد
 • اتصال داده ایمن

طرح پایه

600 تومان/ساله

سهام ممتاز ممکن است با داشتن کیفیت اوراق قرضه با بازده ثابت ترکیبی شود.

 • به روز رسانی سهام زنده
 • - دسترسی به بازارهای قبل و بعد
 • - اتصال داده ایمن
20% صرفه جویی

طرح محبوب

1200 تومان/سال

سهام ممتاز ممکن است با داشتن کیفیت اوراق قرضه با بازده ثابت ترکیبی شود.

 • به روز رسانی سهام زنده
 • دسترسی به بازارهای قبل و بعد
 • اتصال داده ایمن

خدمات پرداخت از طریق اپلیکیشن های موبایل و دسکتاپ در دسترس است.

انجام معاملات الکترونیکی سهام آسان 🤑امن 💶عمومی 🏦

همه در یک راه حل فرود و راه اندازی. موارد استفاده بی پایان که آن را بسیار بالا می برد

ابزارهای خود را به صورت رایگان دریافت کنید.
برای مدت زمان محدود.